Detalii Obiectiv Turistic Prima Scoala Romaneasca

Prima Scoala Romaneasca

Locatitate Brasov

Judet Brasov, Transilvania

Program

Saptamanal 09:00 -- 17:00
Sambata 09:00 -- 17:00
Duminica 09:00 -- 17:00

Pret

- 5 lei pentru adulti - 3 lei pentru elev

Descriere
Prima școală românească din Brașov se află în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric Șcheii Brașovului. Primele cursuri în limba română au avut loc aici în 1583. Actuala clădire datează din anul 1760, fiind declarată monument istoric. În prezent edificiul adăpostește "Muzeul Prima Școală Românească", sub conducerea filologului Vasile Oltean.
Istorie
Mai intâi a fost biserica de care cronicile scriu la anul 1292; Un Omiliar (carte de învăţătură) din sec. XI-XII confirmă posibilitatea existenţei unui lăcaş de învăţătură; Bula papală din 25 decembrie 1399 confirmă existenţa unui lăcaş de cult şi învăţătură ortodoxă în Schei; 1477 popa Costea scrie aici un voluminos Minei de sărbători; 1495 ,,s-au zidit Sfânta biserică şi şcoaţa” prin grija voievodului Vlad Călugărul, căruia i-au continuat fapta Neagoe Basarab, Petru Cercel, Mihai Viteazul, Axon Vodă ş.a.; 1495 noiembrie 3, popa Bratu din Schei scrie la Sibiu prima scrisoare în limba română; 1556-1588 diaconul Coresi şi alţi colaboratori tipăresc cele dintâi cărţi de ciculaţie în limba română, oficializând definitiv biruinţa scrisului în limba română; 1570 diacul Oprea scrie Octoihul românesc (cartea de cântări); 1578 popa Voicu scrie Învăţături morale din vieţile sfinţilor - ­cuvântări la sfinţi şi pilde de folos sufletesc; 1559 autoritatea locală acceptă folosirea ca prim manual românesc a Catehismului coresian la şcoala din Schei; 1587 popa Iane scrie primul text braşovean în limba română; sec. XVI dascălul Barbu Hoban scrie primul manual de filozofie; 1628-1633 prot. Vasile scrie prima cronică cu subiect românesc şi primul Parimier românesc; 1731 Dascălul Petcu Şoanu începe să tipărească primul calendar almanah în limba română; 1733 Radu Tempea II scrie cronica Scheilor 1392-1733; 1757 dascălul Dimitrie Eustafievici scrie prima gramatică; 1797 Radu Tempea V tipăreşte gramatica românească; 1821-1828 Anton Pann vine în Schei; 1848 mai, George Ucenescu compune muzica imnului "Deşteaptă-te Române".

Comentarii