Detalii Obiectiv Turistic Rezervatie Naturala Tisita

Rezervatie Naturala Tisita

Locatitate Tulnici

Judet Vrancea, Moldova

Program

Saptamanal --:-- -- --:--

Descriere

Rezervaţia Naturală Tişiţa se află în munţii Vrancei, de o parte şi de alta a văii pârâului Tişiţa, care desparte vârful Tisaru Mare de măgura Râpa Caprei. Fac parte din Parcul Natural Putna-Vrancea. Măsoară 9 kilometri şi este la o altitudine medie de 850 de metri. Limitele rezervaţiei sunt: la nord - din Dealul Crucilor, pe cumpăna de ape dintre Tişiţa şi Putna, până la confluenţa celor două; la est - versantul drept al văii Putna, pe Culmea Porcu, până în Vârful Coza; la sud - limita porneşte din Vârful Coza, traversează văile Tişiţei Mari şi Mici, până în Culmea Tisarului. Rezervaţia cuprinde cea mai mare parte a bazinului hidrografic al Tişiţei şi adăposteşte o groază de elemente fito şi zoomorfolkogice, geologice şi ansambluri peisagistice. Toate acestea îi dau o valoare ştiinţifică deosebită. Relieful este foarte fragmentat, aspect datorat mişcărilor tectonice intense de vârstă recentă. Se remarcă piscuri ascuţite şi văi adânci şi înguste, de 500-600 metri înălţimea malurilor. Rocile de tip fliş sunt foarte vulnerabile în faţa agenţilor externi, fiind prezentă aici eroziunea diferenţiată, creatoare de forme de microrelief caracteristice. Cheile Tişiţei au un aspect de canion, cu pereţi înalţi, dar şi zone de luncă. Cheile sunt accesibile datorită căii ferate forestiere ce a fost construită în trecut. Peste ea s-a realizat apoi un drum forestier. În schimb, există un sector de 1,5 km între Tişiţa Mică şi Tişiţa Mare, care este inaccesibil. Aici cheile sunt strâmte de 3 pâna la 10 metri, şi prezintă multe praguri şi repezişuri. În unele locuri, apa este adâncă. Peisajele întâlnite sunt încântătoare, datorită formelor de relief. Cele mai cunoscute puncte din rezervaţie sunt: Râpa Caprei, Altarul Tişiţei, Sfinxul Tişiţei şi Peretele Porcului.

Comentarii